Khi nhà bán hàng (NBH) tham gia đăng bán sản phẩm tại PhanPhoiSi.com – NBH mặc nhiên đồng ý với những quy định và ràng buộc dưới đây:

1. Về đăng tải sản phẩm:

  • Được miễn phí đăng ký tài khoản và hỗ trợ đăng tải sản phẩm
  • Tự chịu trách nhiệm về tính đúng đắn và tính pháp lý của nội dung/hình ảnh được đăng tải

2. Về xử lý đơn hàng:

  • Đơn hàng phải được xử lý trong vòng 36h kể từ khi nhận được đơn hàng, nếu không đơn hàng sẽ bị hủy và NBH sẽ bị phạt 200,000VND/đơn hàng hoặc hủy tài khoản trên PhanPhoiSi.com
  • Đơn hàng phải được đóng gói kỹ lưỡng theo quy định đóng gói của phía bưu điện hoặc chành xe, nếu hàng bị trả về vì lý do đóng gói thì NBH phải có trách nhiệm xử lý và gửi lại cho người mua.
  • Sau khi đã đóng gói, người bán gửi hàng theo phương thức đã thỏa thuận với người mua

3. Về quy trình thanh toán:

  • Ngay sau khi đặt hàng, NBH cần liên hệ ngay với người mua để cung cấp thông tin thanh toán. Nếu người mua không thanh toán thì NBH không nên chuyển hàng để tránh trường hợp mất hàng.
  • Trong trường hợp NBH chấp nhận gửi hàng thu tiền (COD) đến người mua, NBH sẽ tự chịu mọi tổn thất nếu có.

Quy định này áp dụng từ ngày 27/06/2017, có hiệu lực cho đến khi có quy định mới.