Showing all 6 results

Show sidebar

Bộ Carter Siêu Nhân

Giá bán lẻ: 30.000 

Đế đựng Iphone bằng gỗ

Giá bán lẻ: 

300.000 

Số lượng Giá sỉ
0 - 10 300.000 
11 - 100 250.000 
Đơn vị tính:Cái

SET 4 tượng nhật Phong Thuỷ tứ không

Giá bán lẻ: 

85.000 

Số lượng Giá sỉ
1 - 5 85.000 
5 - 10 80.000 
10 - 20 75.000 
20 - 50 65.000 
50 - 100 55.000 
100 - 200 50.000 
200 - 45.000 
Đơn vị tính:cái

Vòng đá xanh ngọc

Giá bán lẻ: 

200.000 

Số lượng Giá sỉ
28 - 70.000 
Đơn vị tính:cái

Vòng tay đá tự nhiên

Giá bán lẻ: 

200.000 

Số lượng Giá sỉ
20 - 60 
Đơn vị tính:cái

Vòng tay pha lê Swarovski LT024

Giá bán lẻ: 

375.000 

Số lượng Giá sỉ
10 - 50 345.000 
51 - 100 315.000 
Đơn vị tính:Sợi