Bạn có thể đăng tin giới thiệu công ty và sản phẩm lên website PhanPhoiSi.com để giới thiệu đến các thành viên mua sỉ. Tin sẽ được duyệt và đăng trong vòng 48h.

Please complete the required fields.
Chọn ảnh bạn cần đăng, tối đa 3 ảnh.